Pages

Sabtu, 14 Januari 2012

MENAKAR UMUR UMAT ISLAM

Tanda-tanda kedatangan hari akhir sudah muncul sejak diutusnya rasulullah saw. beliau sudah ''memvonis'' bahwa pengikutnya adalah umat akhir zaman. dalam sebuah hadits yang diriwayatkanimam ahmad dan baihaqi, rasulullah saw membagi massa akhir zaman menjadi lima : massa kenabian, massa khilafah berdasarkan manhaj nabi, masa raja-raja menggigit, massa penguasa diktator, dan massa kembalinya sistem khilafah.
sebagian ulama menyimulkan, setelah massa kenabian adalah masa khulaufaurrasyidin. masa raja-raja menggigit berlangsung sejak wafatnya ali bin abi thalib hingga runtuhnya khilafah utsmaniyah pada 1924. masa raja diktator dimulai setelah itu hingga sekarang. berdasarkan tanda-tanda yang sudah muncul dan sesuai dengan bebrpa syariat hadits rasulullah saw, maka umur umat islam sudah sangat pendek. dalam bukunya 'Ummu ummatil islam, wa qurbu zhuhuri al-mahdi' alaihissalam, amin muhammad jamaluddin menjelaskan secara detail hadits tentang umur umat yahudi, nasani dan umur umat islam. menurut penulis asal mesir ini, seperti diungkapkan dalam hadits yang diriwayatkan bukhari dalam shahih-nya, perumpamaan umur ummat islam adalah umur bangsa yanhudi dikurang umur uat nasrani.
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa, rasulullah saw bersabda, "Perumpamaan antara kaum muslimin dan kaum yahudi serta kaum nasrani adalah seperti seorang laki-laki kaya yang mengupah suatu kaum untuk melakukan suatu pekerjaan sampai malam. namun kaum tersebut (yahudi) hanya bekerja sampai setengah hari. mereka berkata pada laki-laki itu, 'kami tidak memerlukan gaji yang kamu berikan.' kemudian laki-laki itu mengupah kaum yang lain (nasrani) seraya berkata 'sempurnakanlah pekerjaan ini sampai selesai hari ini juga. kamu akan mendapatkan gaji seperti yang aku isyaratkan.' namun kaum tersebut hanya bekerja sampai waktu asar dan berkata, 'ambillah olehmu apa-apa yang kami kerjakan.' kemudian laki-laki itu mengupah kaum yang lain (muslimin), dan mereka pun bekerja sampai penuh hari hingga terbenam matahari. mereka mendapat gaji atas dua kaum seelum mereka,'' (HR Bukhairi)
para sejarahwan sepakat bahwa kaum yahudi sampai diutusnya nabi muhammad saw lebih dari 2000 tahun . sedangkan masa umat nasrani 600 tahun. hal ini dijelaskan dalam hadist al-farisi yang menyebutkan, "massa antara isa dan muhammad adalah 600 tahun,'' (HR Bukhari)
dengan mengetahui masa (umur) umat yahudi dan nasrani, amin muhammad jamaluddin menyimpulkan, umur umat islam adalah masa umat yahudi (2000 tahun) dikurang massa umat nasrani (600 tahun). maka, umur islam adalah 1400 tahun lebih sedikit. imam suyuthi dalam bukunya al-kasysayaf- ketika menjelaskan keluarnya imam mahdi-menyebutkan, ''hadits-hadits hanya menunjukkan, masa umat ini (islam) lebih dari 1000 tahun. dan tambahnnya tak lebih dari 500 tahun.'' jadi, umur umat islam sejak diutusnya rasulullah saw menjadi sekitar 1500 tahun. saat ini kita berada pada tahun 1425 Hijriah. jadi sekitar 75 tahun lagi. angka ini belum dipotong dengan masa perjuangan rasulullah saw di makkah yaitu 13 tahun. jadi umur umat islam sekitar 62 tahun !
kalau massa kekhalifahan di akhir zaman yang menurut hadits akan berlangsung 40 tahun-- terjadi masa damai, huru hara besar itu akan terjadi dalam kurun waktu sekitar 22 tahun mendatang. kemunculan imam mahdi akan ditandai dengan bintang berekor atau komet. menurut para astronom, diperkirakan komet akan muncul pada tahun 2022 M. sebuah perkiraan yang tak mestahil terjadi.

Hanya saja, betapa pun tingginya pengetahuan seseorang, tak mungkin mampu mengetahui kapan waktunya hari kiamat. perkiraan diatas hanyalah penafsiran manusia atau beberapa hadits yang disampaikan rasulullah saw. bisa tepat, bisa juga salah. seandainya keliru, bukan ayat al-quran yang salah, tapi kemampuan manusia yang terbatas untuk memahami dalil-dalil itu.
bahkan, rasulullah saw sendiri pun tak bisa menjelaskan waktunya. ketika jibril datang menanyakan islam, iman, dan ihsan, rasulullah menjawab. Namun, ketika rasulullah ditanya mengenai hari kiamat, beliau bersabda ''orang yang ditanya mengenai hari kiamat, tidak lebih tahu dari orang yang bertanya'' (HR Bukhari Muslim)
kedatangan hari akhir, termasuk lima kunci alam gaib yang hanya diketahui oleh allah. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan bukhari, rasulullah bersabda ''ada lima perkara yang hanya diketahui oleh allah.'' kemudian rasulullah saw membacaa firman allah ''sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakanya pada hari esok. dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal,'' (QS Luqman: 34). wallahu a'lam.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar